Din samarbetspartner

Rådgivning

- Vi effektiviserar era ekonomiska system

- Fördjupning kring er ekonomi

Bokföring & Redovisning

- Daglig ekonomisk överblick & utförande

- Bokslut & årsredovisning

Projektekonomi

- Ansökan & förberedelse inför ett projekt

- Genomföra & uppföljning av ett projekt

DIN EKONOMISKA SAMARBETSPARTNER

JJ Samarbetspartner hjälper företag & projekt med att effektivisera och driva ekonomiska processer och rutiner. Vi hjälper dig att utvärdera, förbättra och genomföra ert ekonomiska arbete i ert företag eller projekt. Med bra service och snabba omställningar får du effektiva processer samt möjlighet att använda oss som ett bollplank.

Vi har koll på er ekonomi

ENKELT Created by priyanka from the Noun Project

Vi förenklar & effektiviserar er ekonomi så att ni kan fokusera på det ni gör bäst - driva ert företag.

TRYGGT Created by BomSymbols from the Noun Project

Vi hjälper er att få kontroll över era siffror och vi ansvarar för att allt blir gjort i rätt tid.

PERSONLIGT Created by Eucalyp from the Noun Project

Vi finns där för er med personlig rådgivning! Antingen hos er eller ett samtal bort.

Det ska vara

Ekonomin är en viktig del i företagets välmående. Vi ser till att ni alltid kan fokusera rätt och få tid över till annat. Genom att sköta era dagliga ekonomiska processer  – är vi en ekonomisk samarbetspartner genom hela ledet.

Rådgivning

Fördjupning kring er ekonomi

Vi hjälper företag att få kontroll över sin ekonomi! Behöver ni hjälp att förstå era siffror och stöttning så hjälper vi er. Ibland kan det vara svårt att förstå alla termer, siffor, nyckeltal och regler som finns. Vi hjälper er att förstå och få kontroll över ert företag eller projekt. Vi kan utbilda er och/eller er personal så att hela företaget får en bättre förståelse. Vi agerar som bollplank i alla era ekonomiska frågor och kan även ta fram underlag och analyser som hjälper er att ta rätt affärsmässiga beslut.

Vi effektiviserar era ekonomiska system

Hinner ni inte riktigt med? Vi hjälper företag att uppdatera och effektivisera sina system och rutiner. Behöver ni skapa en bättre struktur och ordning över era processer och rutiner så hjälper vi till. Vi gör först en nulägesanalys för att se vilka områden som behöver förbättras eller förändras. Vi tar fram ett förslag på vilka åtgärder som behöver genomföras. Ni väljer själv om vi ska hjälpa er att genomföra åtgärderna eller om vi ska stötta er personal i förändringsarbetet. Vi hjälper även till med att ta fram offerter och har kontakt med leverantören.

Bokföring & Redovisning

Bokslut & årsredovisning

Börjar ditt räkenskapsår närma sig sitt slut och du behöver hjälp med ditt bokslut? Vi hjälper företag med att göra årsbokslut, upprätta årsredovisning och deklarationer.

Vi sammanställer din bokföring för året och tar fram ett bokslut med innehållande specifikationer och underlag som krävs enligt gällande lagar och rekommendationer. När bokslutet är klart hjälper vi er att skapa en årsredovisning som är ett slutresultat av ert bokslut och utgör en offentlig handling. Vi kan också skapa ett protokoll till årsstämman samt skicka in alla handlingar till bolagsverket. Vi utför även  inkomstdeklarationer och er preliminära deklaration.

Daglig ekonomisk överblick & utförande

JJ Samarbetspartner hjälper dig med hela eller delar av er ekonomiadministration i ditt företaget eller förening. Du väljer om det ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Vi ser till att allt sköts korrekt och lämnas in i tid. Vi tar även  fram olika former av uppföljningar med målsättning att  optimera din verksamhet. Ni väljer själv vilka delar vi ska hjälpa er med.

    • Löpande bokföring
    • Leverantörsreskontrahantering
    • Faktura- och kundreskontrahantering
    • Skattedeklarationer
    • Lönetjänster

Projektekonomi

Ansökan & förberedelse inför ett projekt

JJ Samarbetspartner har flerårig erfarenhet från regionala och nationella projekt. Vi har arbetat med projekt hos Tillväxtverket, Jordbruksverket, Europeiska socialfonden och på regional nivå. Vi arbetar även med företag som har behov av extra stöd i större projekt med projektkalkyler och andra tjänster. Behöver du hjälp med att ansöka om ett projekt? Vi hjälper dig hitta rätt finansiär, skapa en budget inför en ansökan och ger dig information om vad som är viktigt att tänka på. Vi hjälper dig hela vägen!

Genomföra & uppföljning av projekt

Söker du efter en projektekonom? JJ Samarbetspartner har flerårig erfarenhet från regionala och nationella projekt som projektekonom. Vi hjälper dig att genomföra och följa upp ert projekt. Vi sammanställer underlag, ser till att allt särredovisas och hanteras enligt aktörernas riktlinjer och regler. Vi har kontakten med aktörerna och gör ansökan om delutbetalningar.

Vi kan projektekonomi!

Kontakta Oss

Portgatan 3
633 42 Eskilstuna

Telefon: 070-941 94 52
Epost: info@jjsamarbetspartner.se

Kontakta oss

Portgatan 3
633 42 Eskilstuna

Telefon: 070-941 94 52
Epost: info@jjsamarbetspartner.se